Bez znacznych zmian na rynku wakatów

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w samym czerwcu znalazł się na poziomie nieznacznie wyższym od wartości majowej.

Obecnie wakatów jest już więcej niż przed epidemią. Przyczynia się do tego reakcja sektora prywatnego na zniesienie ograniczeń epidemicznych, jak również chęć konsumentów nadrobienia niezrealizowanych w ubiegłym roku ambicji, m.in. wakacyjnych. Napędza to popyt i zwiększa potrzeby zatrudnieniowe przedsiębiorstw. Dla dalszego rozwoju gospodarki niezbędna jest pewność co do dalszej sytuacji epidemicznej. Choć liczba ujawnionych nowych przypadków COVID-19 maleje od kilku miesięcy, całkowite wyeliminowanie zagrożenia związanego z powrotem zakażeń na poziom sprzed końca marca br. nie jest obecnie możliwe. Ponadto, całkiem prawdopodobny jest pesymistyczny scenariusz, w którym rozpowszechnienie nowego gatunku delta koronawirusa może doprowadzić do nowych ograniczeń sanitarnych. Spośród pozostałych źródeł zagrożeń dla dalszej ekspansji rynku wakatów wciąż wyróżniamy głównie rosnącą inflację oraz niedobór niektórych surowców i związane z tym zakłócenia w łańcuchach dostaw w gospodarce międzynarodowej, który wraz ze wzrostem kosztów zatrudnienia rozkręca spiralę inflacyjną. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w maju spadła o 0,2 punkt proc. i znalazła się na poziomie równym 6,1%.

W czerwcu, liczba internetowych ofert zatrudnienia nieznacznie wzrosła w większości województw. Relatywnie najwięcej wakatów przybyło w woj. lubuskim, pomorskim oraz podkarpackim. Redukcja liczby wakatów wystąpiła w woj. opolskim, małopolskim oraz łódzkim. W relacji do okresu przed epidemią ofert jest już więcej w całym kraju.

Do wzrostu liczby ofert pracy, choć niewielkiego przyczyniły się zmiany w grupie prac fizycznych oraz dla przedstawicieli nauk ścisłych. W pozostałych grupach ofert było z kolei nieznacznie mniej niż przed miesiącem. Choć epidemii nadal nie jest pokonano, a ryzyko nowego lockdownu jest nadal prawdopodobne, liczba obserwowanych w Internecie ofert pracy dla tych dwóch grup zawodów już jest na poziomie wyraźnie wyższym niż przed epidemią. W zawodach usługowych oraz społecznych i prawnych liczba wakatów oscyluje na poziomie delikatnie wyższym niż przed epidemią. Większych wzrostów w tych grupach nie udało się osiągnąć głównie ze względu na wysoki udział tak zwanych zawodów “kowidowych”, innymi słowy kategorii, w przypadku których praca była utrudniona, a przejście w tryb offline niemożliwy.